INDEP: Thirrje për ekspertë

INDEP është komisionuar nga Bashkimi Evropian për të ofruar asistencë përfituesve të granteve operacionale të siguarara përmes fondit Civil Society Faciliy (CSF). Qëllimi i këtyre granteve është zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të qeverisjes dhe llogaridhënies të oganizatave përfituese për të qenë Organizata të Shoqërisë Civile të afta, transparente, përgjegjëse dhe efektive. Objektivi i përgjithshëm[…]