Lajme dhe përditësime

Qershor 21, 2016

Reagim për deklaratat linçuese të Kryeprokurorit të Shtetit dhe mosefikasitetin e tij

Dhjetor 15, 2017

Ne Organizatat e shoqërisë civile përmes këtij reagimi shprehim shqetësimet tona në lidhje me deklarimet publike të Kryeprokurorit të Shtetit z. Aleksandër Lumezi, drejtuar mediave pas raportimeve të tyre lidhur me takimin e tij me zyrtarë...

Thirrje për praktikantë

Dhjetor 12, 2017

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) është institut kërkimor dhe qendër e avokimit që ofron zgjidhje strategjike për politika publike, bazuar në hulumtime të pavarura. Themeluar më 2011 si një shoqatë e analistëve të politikave, hulumtuesve dhe...

INDEP: Thirrje për ekspert

Dhjetor 12, 2017

INDEP është kontraktuar nga Bashkimi Evropian për të ofruar asistencë përfituesve të granteve operacionale të siguarara përmes fondit Civil Society Faciliy (CSF). Qëllimi i këtyre granteve është zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të qeverisjes dhe llogaridhënies...

INDEP pjesë e Konferencës së Danubit për Qeverisje

Dhjetor 4, 2017

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), po merr pjesë në Konferencën e Danubit për Qeverisje organizuar nga Qendra për Hulumtim të Administratës Publike (KDZ) si pjesë e projektit BACID – Rritja e kapaciteteve për vendet e Ballkanit...

INDEP përfaqëson Kosovën në takimin rajonal të iniciativës Central and South-Eastern Energy Connectivity (CESEC)

Nëntor 20, 2017

Hulumtuesja e lartë e Institutit, Learta Hollaj, po merr pjesë në takimin e radhës që po mbahet mes palëve të interesit të iniciativës Central and South-Eastern Energy Connectivity (CESEC) që po mbahet në Bruksel ku po marrin...

 

Më shumë lajme…