Lajme dhe përditësime

Qershor 21, 2016

Kryeprokurori të nisë hetimet ndaj veprimeve të kundërligjshme që po ndodhin në vend

Janar 15, 2018

Ne grupi i OJQ-ve i kërkojnë Kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, që në përputhje me mandatin e tij, të nisë ex-officio procedurat hetimore ndaj kryeministrit, vartësve të tij apo cilido vartës i politikës që mund të...

Vlerësimi i 100 ditëve të para të Qeverisë Haradinaj

Janar 5, 2018

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), dhe Instituti GAP, prezantuan analizën e politikave e cila vlerëson 100 ditët e para të punës së Qeverisë Haradinaj. Kjo analizë  vlerëson katër (4)...

Pothuaj 30% e qytetarëve nuk e kanë asnjë pagë, ndërsa Kryeministri i tyre e ka rrogën më të madhe në Evropë!

Dhjetor 23, 2017

Ne, organizatat e shoqërisë civile; INDEP, GAP & GLPS, e kundërshtojmë vendimin 04/20 i datës 20 dhjetor 2017[1] të Qeverisë Haradinaj për rritjen e pagave në sektorin publik, ku paga e kryeministrit është dyfishuar dhe në...

Reagim i organizatave të shoqërisë civile kundër iniciativës për ndryshim të Ligjit për Gjykatën Speciale

Dhjetor 22, 2017

Ne, organizatat e nënshkruara në këtë letër e kundërshtojmë iniciativën e një pjese të deputetëve te Kosovës për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Kjo iniciativë është e rrezikshme, eksperiment i dëmshëm dhe i paprecedent...

KOSID dhe INDEP publikojnë analizën ‘Rishikim i Strategjisë së Energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026

Dhjetor 21, 2017

Fakti se tash e sa vite Kosova nuk ka një dokument strategjik unifikues të sektorit të energjisë e ka dëmtuar zhvillimin e politikave publike në sektorin e energjisë. Draftimi i Strategjisë së Energjisë për periudhën dhjetëvjeçare 2017-2026...

 

Më shumë lajme…