Lajme dhe përditësime

INDEP publikon hulumtimin “Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë – identifikimi i sfidave të sektorit”

Korrik 17, 2018

Menaxhimi i mbeturinave në vendet në zhvillim e sipër mbetet një ndër problemet mjedisore që po cenojnë një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë, me ndikim më të madh në shëndetin publik dhe cilësinë e mjedisit në...

Letër nga Shoqëria Civile për kryeprokurorin Aleksandër Lumezi

Qershor 11, 2018

I nderuar Kryeprokuror i Kosovës, zt. Aleksandër Lumezi, Buxheti i Kosovës para disa ditësh humbi edhe 53 milionë euro me një vendim të vetëm qeveritar. I humbi sepse këto mjete nuk shkuan për ndërtimin e kilometrave...

10 masat për mbrojtjen e mjedisit

Qershor 5, 2018

Me rastin e ditës ndërkombëtare të mbrojtjes së mjedisit, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t'i ndërmarrë për ta mbrojtur mjedisin. Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm Data: 5 Qershor 2018 Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

INDEP propozon reformë rrënjësore në numrin, funksionin dhe llogaridhënien e agjencive të pavarura

Maj 30, 2018

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), sot e organizoi tryezën diskutuese “Agjencitë e pavarura dhe reforma e shumëpritur – ekzistimi, funksionimi dhe rekrutimi”. Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin përfaqësues të Kuvendit që merren me agjenci të pavarura...

pensionet

Maj 28, 2018

 

Më shumë lajme…