Bashkëpunimi

Korrik 9, 2016


INDEP ka partneritet me këto organizata:

Instituti për Studime të Avancuara (GAP)
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN)
Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) 
Group për Studime Juridike dhe Politike (GPLS)
Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut (YIHR)

INDEP bashkëpunon rregullisht me organizata dhe rrjete ndërkombëtare:

RAEL, University of California, Berkeley
Centre for International Environmental Law (CIEL) 
Sierra Club
350.org 
CEE Bankwatch Network

SEERmap
WeBER