“Memorandumi për borde me Ambasadën Britanike, i destinuar për dështim”

Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk kanë pritje se do të shënoj sukses marrëveshja për borde e nënshkruar mes Ambasadës Britanike, Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës ...
Lexoni Më Tepër…

INDEP: Mungesa e pavarësisë dhe funksionalitetit po dëmtojnë misionin e agjencive të pavarura

Në tryezën “Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara”, e organizuar sot nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), deputetë të Kuvendit, përfaqësues të Ambasadës Britanike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u pajtuan që rregullimi aktual i funksionimit të agjencive të pavarura nuk siguron funksionalitet, llogaridhënie dhe pavarësi ...
Lexoni Më Tepër…

Pas pranimit të letrës së dërguar nga Organizatat e Shoqërisë Civile, Kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi i është përgjigjur duke garantuar se do veprohet në pajtim me ligjin dhe se rasti do të trajtohet me përkushtim maksimal dhe profesionalizëm.

Vlen të theksohet që për sa i përket emërimeve politike në bordet e ndërmarrjeve publike, çështje e cila po trajtohet intenzivisht për pothuajse një vit tashmë nga Institute for Development Policy (INDEP), Instituti GAP dhe Group for Legal and Political Studies, z. Lumezi ka deklaruar se tashmë në bashkëpunim të ngushtë me AKK-në kanë ndërmarrë disa veprime konkrete dhe se në kohën e duhur do të veprojnë në përputhje me dispozitat ligjore ...
Lexoni Më Tepër…