“Memorandumi për borde me Ambasadën Britanike, i destinuar për dështim”

Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk kanë pritje se do të shënoj sukses marrëveshja për borde e nënshkruar mes Ambasadës Britanike, Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës ...
Lexoni Më Tepër…

INDEP: Mungesa e pavarësisë dhe funksionalitetit po dëmtojnë misionin e agjencive të pavarura

Në tryezën “Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara”, e organizuar sot nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), deputetë të Kuvendit, përfaqësues të Ambasadës Britanike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u pajtuan që rregullimi aktual i funksionimit të agjencive të pavarura nuk siguron funksionalitet, llogaridhënie dhe pavarësi ...
Lexoni Më Tepër…