Zhvillimi i qëndrueshëm

Qershor 22, 2016

INDEP dhe KOSID: Struktura e re e tarifave e propozuar nga ZRRE dëmton konsumatorët familjarë dhe ata biznesorë

Konsorciumi Kosovar i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) dhe Instituti për Politika Zhvillimre (INDEP) organizuan tryezë ...
Lexoni Më Tepër…

Zhvillimi i sektorit minerar duke siguruar investim në komunitet, mbrojtje të mjedisit dhe rritje të investimeve

Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP në bashkëpunim me Komisionin për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, kanë mbajtur tryezën diskutuese ...
Lexoni Më Tepër…

INDEP pjesë e grupit punues për hartimin e Projektligjit për Miniera dhe Minerale

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), si pjesë e punës mbështetëse për Komisionin parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, ...
Lexoni Më Tepër…

Konsumimi i produkteve vendore në Kosovë – pasqyrë e opinionit publik

INDEP dhe kolegji “Universum” kanë mbajtur tryezë diskutuese lidhur me konsumimin e produkteve vendore në Kosovë. Në këtë tryezë ishin ...
Lexoni Më Tepër…

INDEP prezanton zhvillimet në fushën e BRE-ve në Kosovë në kuadër të projektit rajonal SEERmap

Më 15-17 nëntor, në Podgoricë, INDEP mori pjesë në punëtorinë ‘Electricity market design – market opening’ të organizuar si pjesë ...
Lexoni Më Tepër…

Drejtori Ekzekutiv i INDEP merr pjesë në takimet vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në Uashington D.C.

Drejtori Ekzekutiv i INDEP, z. Burim Ejupi, po merr pjesë në takimet vjetore të Bankës Botërore që po mbahen në ...
Lexoni Më Tepër…

Përmbyllet projekti: “Consus-Tempus, connecting science – society collaborations for sustainable innovations”

Më datë 29 shtator 2016, në Durrës të Shqipërisë është përmbyllur projekti i Consus – Tempus, ndërlidhje e bashkëpunimit shkencë-shoqëri ...
Lexoni Më Tepër…

INDEP është pjesë e ‘South East Europe Electricity Roadmap’

Instituti për Politika Zhvillimore - INDEP po merr pjesë në punëtorinë e parë të nismës South East Europe Electricity Roadmap ...
Lexoni Më Tepër…

Për herë të parë në kosovë – INDEP publikon data bazën e indikatorëve për zhvillim të qëndrueshëm (IZHQ)

Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP publikoi sot data bazën e Indikatorëve për Zhvillim të Qëndrueshëm – IZHQ. Gjithnjë të ...
Lexoni Më Tepër…