Zhvillimi i qëndrueshëm

Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm e bën INDEP institutin e parë në rajon që promovon zhvillim ekonomik i cili avancon kushtet shoqërore dhe politike duke mbrojtur ambientin. Ky program fokusohet në projektet ekonomike dhe energjetike në Kosovë e rajon.

Lexo Më Shumë

Qeverisja demokratike

Në programin e Qeverisjes Demokratike hulumtimi i politikave kombinohet me avokim të vendosur duke u fokusuar në parti politike funksionale, sigurimin e zgjedhjeve të pavarura e të drejta, fuqizimin sundimin të ligjit dhe përparimin e lirisë së mediave.

Lexo Më Shumë

Bashkëpunimi rajonal

Bashkëpunimi Rajonal është një parakusht për rrugën e vendeve të Ballkanit perëndimor për në Bashkimin Europian. INDEP synon që të promovojë dhe forcojë këtë bashkëpunim në fushat e sigurisë dhe integrimeve Euro Atlantike.

Lexo Më Shumë

NETWORKS

SE3T.net is a regional network of independent energy transition think tanks which focuses predominantly on Southeastern Europe.

SEENet is the informal network of NGOs and Think Tanks from SEE focusing on enhancing and developing regional cooperation.

SPINOFF PROJECTS

INVESTOMETRI is the online platform which empowers citizens through informing them about capital investments and use of public money in their respective municipalities in Kosovo.

Resource Center is the primary source of information for CSOs in Kosovo and offers organizational development and capacity building opportunities.

Lajme dhe përditësime

PROJEKTET

Resource Center Kosovo

January 16, 2019

Resource Center Kosovo (Qendra Burimore e Kosovës) është burimi kryesor i informatave për OSHC-t..

Investometri

October 10, 2016

INVESTOMETRI ofron një hapësirë të informimit për qytetarët të cilët duan të informohen më..

New perspektiva

Hapësira e parë elektronike e cila ka për qëllim sqarimin dhe diskutimin e Marrëveshjes së Nor..

ConSus

CONSUS është një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri..

72

Numri i publikimeve

34

Numri i projekteve

45

INDEP në Media