Zhvillimi i qëndrueshëm

Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm e bën INDEP institutin e parë në rajon që promovon zhvillim ekonomik i cili avancon kushtet shoqërore dhe politike duke mbrojtur ambientin. Ky program fokusohet në projektet ekonomike dhe energjetike në Kosovë e rajon.

Lexo Më Shumë

Qeverisja demokratike

Në programin e Qeverisjes Demokratike hulumtimi i politikave kombinohet me avokim të vendosur duke u fokusuar në parti politike funksionale, sigurimin e zgjedhjeve të pavarura e të drejta, fuqizimin sundimin të ligjit dhe përparimin e lirisë së mediave.

Lexo Më Shumë

Bashkëpunimi rajonal

Bashkëpunimi Rajonal është një parakusht për rrugën e vendeve të Ballkanit perëndimor për në Bashkimin Europian. INDEP synon që të promovojë dhe forcojë këtë bashkëpunim në fushat e sigurisë dhe integrimeve Euro Atlantike.

Lexo Më Shumë

RRJETET

SE3T.net është një rrjet rajonal i think tankëve të pavarur që trajtojnë tranzicionin e energjisë dhe fokusohet kryesisht në Evropën Juglindore.

SEENet është rrjeti jozyrtar i OJQ-ve dhe think tankëve nga EJL që përkushtohen drejt rritjes dhe zhvillimit të bashkëpunimit rajonal.

PROJEKTET SPINOFF

INVESTOMETRI është platforma online që fuqizon qytetarët përmes informimit të tyre për investimet kapitale dhe përdorimin e parave publike në komunat e tyre përkatëse në Kosovë.

Resource Center Kosovo (Qendra Burimore e Kosovës) është burimi kryesor i informatave për OSHC-të në Kosovë dhe ofron mundësi për zhvillim organizativ dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre.

Lajme dhe përditësime

PROJEKTET

Resource Center Kosovo

Janar 16, 2019

Resource Center Kosovo (Qendra Burimore e Kosovës) është burimi kryesor i informatave për OSHC-t..

Investometri

Tetor 10, 2016

INVESTOMETRI ofron një hapësirë të informimit për qytetarët të cilët duan të informohen më..

New perspektiva

Hapësira e parë elektronike e cila ka për qëllim sqarimin dhe diskutimin e Marrëveshjes së Nor..

ConSus

CONSUS është një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri..

72

Numri i publikimeve

34

Numri i projekteve

45

INDEP në Media