Fatbardha Restelica

Thirrje për Ekspertë

- 24 Nëntor, 2020
Që nga Janari i vitit 2018, Instituti për Politika Zhvillimore në bashkëpunim me Balkan Green Foundation, janë duke implementuar projektin ‘Empower – Engage – Build Ownership’, i financuar nga Bashkimi…
Read More