Lajme dhe përditësime

REAGIM: MMPH dhe Komuna e Prishtinës të mos shndërrohen në Institucione për Degradim Mjedisor

Prishtinë, 14 janar 2020 -Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Balkan Green Foundation (BGF), Instituti GAP, dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) kundërshtojnë të gjitha planet dhe projektet për ndryshimin e destinimit të tokës pranë liqenit...

INDEP: Thirrje për Ekip Hulumtues

Duke filluar nga dhjetori 2019, INDEP është duke implementuar projektin me titull ‘Promovimi i efiçiencës së energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë’, financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Qëllimi kryesor i...

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë me bazë në Vjenë hapë zyrtarisht hetim kundër Kosovës për shkak të termocentralit “Kosova e Re”

Pas ankesës së INDEP, BGF, GAP, GLPS, Bankwatch Network dhe Germanwatch të prillit 2019, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë sot ka njoftuar se ka hapur zyrtarisht procedurë kontestimore kundër Qeverisë së Kosovës duke konstatuar se ajo,...

Reagim: Të revokohet vendimi i ZRRE-së që legjitimon shkeljen e ligjit, dëmton qytetarët dhe tregun e energjisë

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në mbledhjen e 10-të të Bordit për këtë vit, mbajtur më datë 27 nëntor 2019, ka marrë vendim për miratimin e mekanizmit mbështetës për burime të ripërtërishme të energjisë në...

U mbajt edicioni i pestë i SDG Brunch ku u diskutua mbi ndotjen e ajrit në Kosovë

Sot më datë 30 tetor 2019, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëorganizim me Ekipin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNKT) mbajti ngjarjen me titull SDG Brunch, specifikisht me temë ‘Ndotja e ajrit në Kosovë:...

 

Më shumë lajme…