Ekipi i INDEP

Burim Ejupi

Drejtor Ekzekutiv

Me një përvojë prej dy dekadash në shoqëri civile, fushat e ekspertizës të Burim Ejupit janë partitë politike dhe zgjedhjet, ndërsa përgatitja e tij profesionale është menaxhimi

Burim.ejupi@indep.info

Learta Hollaj

Menaxhere Operacionale/Hulumtuese e lartë

Me prapavijë akademike në ekonomi dhe studime ligjore, Learta Hollaj është menaxhere operacionale e Institutit dhe i kontribuon Institutit përmes hulumtimeve dhe analizave në programin e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe atij të Bashkëpunimit Rajonal.

learta.hollaj@indep.info

Dardan Abazi

Hulumtues

Me prapavijë në shkenca politike, Dardan Abazi ka përvojë të gjatë në politika publike me theks të veçantë në përcjelljen e legjislacionit në fushën e energjisë, në hulumtime parlamentare dhe në avokim. Dardani është i çertifikuar nga Life Academy për Efiçiencë të Energjisë dhe Planifikim dhe ka marrë pjesë në dhjetra trajnime mbi qeverisjen demokratike, integrimin evropian dhe politikat publike në përgjithësi.

dardan.abazi@indep.info

Amir Kozmaqi

Me prapavijë akademike në ekonomi; Amiri i kontribuon institutit në analiza ekonomike dhe specifikisht në analizën e investimeve kapitale.

amir.kozmaqi@indep.info

Dora Musa

E diplomuar në ekonomi, menaxhment dhe politika publike ndërthurur me interesin në sektorin e energjisë; Dora i kontribuon institutit me hulumtime në programin e zhvillimit të qëndrueshëm.

dora.musa@indep.info

Hermonda Kalludra

Më eksperiencë pesë vjeçare në akademinë e shkencave të marrëdhënieve ndërkombëtare, Hermonda, e sapo diplomuar nga studimet master ne London School of Economics, ndihmon organizatën me hulumtime në programin e qeverisjes demokratike dhe zhvillimit të qëndrushëm.

hermonda.kalludra@indep.info

Fatbardha Restelica

Me prapavije akademike ne fushen e Gjuhes dhe Letersise Angleze, Fatbardha jep ndihme gjuhesore si perkthyese dhe interpretuese. Gjithashtu, ajo i kontribuon Institutit me mbledhje te dhenash dhe me hulumtime.

fatbardha.restelica@indep.info

Andi Spahiu

Ndërsa vazhdon studimet e tij për financat bankare, Andi e mbështet organizatën me rrjedhën e duhur të dokumenteve financiare, brenda dhe jashtë zyrës. Andi është gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e zyrës dhe logjistikës.

andi.spahiu@indep.info