Ekipi i INDEP

Burim Ejupi

Drejtor Ekzekutiv

Me një përvojë prej dy dekadash në shoqëri civile, fushat e ekspertizës të Burim Ejupit janë partitë politike dhe zgjedhjet, ndërsa përgatitja e tij profesionale është menaxhimi

Burim.ejupi@indep.info

Learta Hollaj

Menaxhere Operacionale/Hulumtuese e lartë

Me prapavijë akademike në ekonomi dhe studime ligjore, Learta Hollaj është menaxhere operacionale e Institutit dhe i kontribuon Institutit përmes hulumtimeve dhe analizave në programin e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe atij të Bashkëpunimit Rajonal.

learta.hollaj@indep.info

Dardan Abazi

Hulumtues

Me prapavijë në shkenca politike, Dardan Abazi ka përvojë të gjatë në politika publike me theks të veçantë në përcjelljen e legjislacionit në fushën e energjisë, në hulumtime parlamentare dhe në avokim. Dardani është i çertifikuar nga Life Academy për Efiçiencë të Energjisë dhe Planifikim dhe ka marrë pjesë në dhjetra trajnime mbi qeverisjen demokratike, integrimin evropian dhe politikat publike në përgjithësi.

dardan.abazi@indep.info

Zanë Hoxha

Menaxhere e Zyrës

E diplomuar në shkencat e komunikimit dhe me përvojë pune në sektorin e shoqërisë civile dhe sektorin publik.

zane.hoxha@indep.info

Gentiana Paçarizi

Në vazhdimësi të specializimit në Gazetari dhe PR dhe me prapavijë akademike në studime të medias, gjuhës dhe letërsisë angleze si dhe në fushën e integrimeve europiane dhe administratës publike; Gentiana e mbështetë institutin në hulumtime, analiza dhe Marrëdhënie me Publikun (PR).

gentiana.pacarizi@indep.info

Amir Kozmaqi

Me prapavijë akademike në ekonomi; Amiri i kontribuon institutit në analiza ekonomike dhe specifikisht në analizën e investimeve kapitale.

amir.kozmaqi@indep.info

Dora Musa

E diplomuar në ekonomi, menaxhment dhe politika publike ndërthurur me interesin në sektorin e energjisë; Dora i kontribuon institutit me hulumtime në programin e zhvillimit të qëndrueshëm.

dora.musa@indep.info