CONSUS është një rrjet rajonal shkencor-shoqëror për risitë e qëndrueshmërisë në Shqipëri e Kosovë me qëllim forcimin e lidhjes dhe bashkëpunimit të institucioneve në fushën e arsimit të lartë, kërkimit dhe praktikës. Edukimi dhe kërkimi luajnë një rol kyç në adaptimin e risive të qëndrueshmërisë. Në këtë mënyrë, universitetet kanë nevojë të forcojnë bashkëpunimin e tyre më aktorët shoqërorë dhe rajonalë me qëllim që të jenë në gjendje të formëzojnë dhe projektojnë një të ardhme të qëndrueshme. Rrjeti CONSUS bashkon institucione të arsimit të lartë, biznese dhe organizata të shoqërisë civile të Kosovës dhe Shqipërisë për të mbështetur dhe promovuar inovacionin drejtë zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Ky mekanizëm është themeluar me qëllim për të identifikuar mënyra inovative për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe Shqipëri.