KOSID është Konsorciumi i OJQ-ve të Kosovës që fokusohen në promovimin dhe mundësimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm në vend.