Rrjetet

SE3T.net

SE3T.net është një rrjet rajonal i think tankëve të pavarur që trajtojnë tranzicionin e energjisë dhe fokusohet kryesisht në Evropën Juglindore.

SEENet

SEENet është rrjeti jozyrtar i OJQ-ve dhe  think tankëve nga  EJL që përkushtohen drejt  rritjes dhe zhvillimit të bashkëpunimit rajonal.

WEBER

Qëllimi i WEBER është të rrisë rëndësinë, pjesëmarrjen dhe kapacitetin e OSHC-ve dhe mediave në BB për të avokuar dhe ndikuar në zbatimin e reformës së administratës publike.

KOSID

KOSID është Konsorciumi i OJQ-ve të Kosovës që fokusohen në promovimin dhe mundësimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm në vend.