SE3T.net është një rrjet rajonal i think tankëve të pavarur që trajtojnë tranzicionin e energjisë dhe fokusohet kryesisht në Evropën Juglindore.