SEENet është rrjeti jozyrtar i OJQ-ve dhe  think tankëve nga  EJL që përkushtohen drejt  rritjes dhe zhvillimit të bashkëpunimit rajonal.