Qëllimi i WEBER është të rrisë rëndësinë, pjesëmarrjen dhe kapacitetin e OSHC-ve dhe mediave në BB për të avokuar dhe ndikuar në zbatimin e reformës së administratës publike.