Menaxher i Financave dhe Administratës

Me prapavijë akademike në ekonomi; Amiri është Menaxher i Financave dhe Administratës në INDEP. Gjithashtu, Amiri i kontribuon institutit në analiza ekonomike dhe specifikisht në analizën e investimeve kapitale

amir.kozmaqi@indep.info