Lajmet dhe të rejat

INDEP PO KËRKON PRAKTIKANT/E

6 Shtator, 2021 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) po kërkon praktikant/e të cilët aktualisht janë në vitin e fundit të studimeve në nivel…
Load More

Facebook

Youtube

Donatorët

Donatorët Programatik

Komponenta për Mbrojtjen e Konsumatorëve brenda Programit për Qeverisje Demokratike mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e INDEP-it dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm mbështetet nga Rockefeller Brothers Fund (RBF). Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e INDEP-it dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e RBF.