10 masa të menjëhershme që Kosova duhet të ndërmarrë për të shënuar ditën ndërkombëtare të pyjeve!

66 0

Me rastin e ditës ndërkombëtare të pyjeve, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për t’i mbrojtur pyjet.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 21 Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

Related Post

Dita Ndërkombëtare e Gruas, 8 Marsi

8 Mars, 2019 0
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 Marsit, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) lanson sot kampanjën vetëdijesuese që synon…