10 masa të menjëhershme që Kosova duhet të ndërmarrë për të shënuar ditën ndërkombëtare të pyjeve!

214 0

Me rastin e ditës ndërkombëtare të pyjeve, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për t’i mbrojtur pyjet.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 21 Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

Related Post

INDEP: THIRRJE PËR EKSPERTË

22 Janar, 2019 0
Duke filluar nga Janari 2019, INDEP është duke implementuar projektin me titull ‘Gratë menaxhere në sektorin publik – lehtësimi i…