10 masa të menjëhershme që Kosova duhet të ndërmarrë për të shënuar ditën ndërkombëtare të pyjeve!

Me rastin e ditës ndërkombëtare të pyjeve, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për t’i mbrojtur pyjet.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 21 Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund