10 masa të menjëhershme që Kosova duhet t’i ndërmarrë për rritjen e efiçiencës së energjisë

161 0

Me rastin e ditës ndërkombëtare të Efiçiencës së Energjisë, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta rritur efiçencën e energjisë

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 5 Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

Related Post

“Pse migrojnë Kosovarët?”

30 Qershor, 2015 0
Sot, më 30 qershor 2015, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizuan tryezën me titull “Pse…