10 masa të menjëhershme që Kosova duhet t’i ndërmarrë për rritjen e efiçiencës së energjisë

454 0

Me rastin e ditës ndërkombëtare të Efiçiencës së Energjisë, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta rritur efiçencën e energjisë

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 5 Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

Related Post

INDEP: Thirrje për ekspert

12 Dhjetor, 2017 0
INDEP është kontraktuar nga Bashkimi Evropian për të ofruar asistencë përfituesve të granteve operacionale të siguarara përmes fondit Civil Society…