10 masat për Ditën Ndërkombëtare të Tokës

Me rastin e ditës ndërkombëtare të Tokës, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta mbrojtur tokën.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 23 Prill 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund