10 masat për Ditën Ndërkombëtare të Tokës

120 0

Me rastin e ditës ndërkombëtare të Tokës, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta mbrojtur tokën.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 23 Prill 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund

Related Post

INDEP: Thirrje për Ekip Hulumtues

1 Shtator, 2020 0
Që nga gushti i vitit 2020, INDEP po implementon projektin “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) në Proceset…