10 masat për mbrojtjen e mjedisit

Me rastin e ditës ndërkombëtare të mbrojtjes së mjedisit, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta mbrojtur mjedisin.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: 5 Qershor 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund