10 mitet rreth Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë në Kosovë

Në Ditën Botërore të Energjisë, INDEP publikon 10 mitet rreth Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë në Kosovë.

10 mitet rreth Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë në Kosovë: e vërteta mbi to dhe mësimet e nxjerra nga SEERmap rreth të ardhmes së sektorit të energjisë elektrike është një publikim që realizohet në kuadër të projekteve ‘Dialogu i Ballkanit Perendimor për Tranzicionin e Energjisë – WeBET’ si dhe ‘South East Europe Energy Transition Dialogue – SE3T’.

Këto projekte koordinohen nga think-tank gjerman Agora-Energiewende (Berlin) dhe partneri implementues për Kosovë është Instituti për Politika Zhvillimore – INDEP.

Qëllimet kryesore të projektit janë:

(1) promovimi i rezultateve të projektit ‘Udhërrëfyesi i Evropës Juglindore për sektorin e energjisë elektrike – SEERmap1 ’;

(2) propozimet për zhvillimin e politikave për tranzicionin e energjisë në sektorin e energjisë elektrike në Rajonin e Evropës Juglindore;

(3) mbështetja e vendimmarrësve në Kosovë në përgatitjen e planeve të tranzicionit të energjisë.

Ky punim publikohet në Ditën Botërore të Energjisë, së pari e iniciuar në 2012 nga Forumi Botëror i Energjisë si një ditë për të rritur ndërgjegjësimin për përdorimin e energjisë dhe për të nxitur përpjekjet globale të dekarbonizimit.

Të dhënat e prezantuara në vijim janë një paraqitje e miteve të cilat janë përhapur rreth Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë (BRE) në Kosovë të pasuara nga fakte dhe të gjetura nga projekti SEERmap, i cili zhvilloi udhërrëfyes afatgjatë të energjisë elektrike për Europën Juglindore (duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë, Bullgarinë, Rumaninë dhe Greqinë). Sipas këtij raporti, vërja në funksion e BRE-ve në Ballkanin Perëndimor është diçka e realizueshëm dhe ka disa përparësi në kraasim me investimet e bazuara në karburantet fosile.

Klikoni në KËTU për ta lexuar punimin në detaje.