Një shoqëri demokratike, e aftë dhe e gatshme të drejtojë një shtet funksional, të integruar në rajon dhe në bashkësinë ndërkombëtare

programet

Zhvillim i qendrueshem

Qeverisje Demokratike

Bashkëpunimi Rajonal

Te Fundit

Donatorët

Donatorët Programatik

Komponenta për Mbrojtjen e Konsumatorëve brenda Programit për Qeverisje Demokratike mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e INDEP-it dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
Vizito faqen zyrtare
Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm mbështetet nga Rockefeller Brothers Fund (RBF). Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e INDEP-it dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e RBF.
Vizito faqen zyrtare