Abrashi: 70% e të papunëve nuk kanë një profesion, zgjidhja tek aftësimi profesional

Instituti për Politika Zhvillimore, (INDEP), në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, organizuan tryezën me temë: “Aftësimi Profesional në Kosovë, Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet”.