Aftësimi Profesional në Kosovë: Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet

Gent Ahmetaj, Burim Ejupi, Dardan Abazi, Learta Hollaj, Krenar Gashi