Analiza e Raportit Rregullativ për Përcaktimin e të Hyrave të Lejuara për Ngrohtoren e Qytetit Termokos SH.A.