ANALIZË DHE KOMENTE TË INDEP NË PROJEKTLIGJIN PËR PROMOVIMIN E PËRDORIMIT TË BURIMEVE TË RIPËRTËRISHME TË ENERGJISË