Analizë e Dokumentit Konsultativ të ZRRE-së “Vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik për Siguri të Furnizimit”

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Balkan Green Foundation (BGF) kundërshtojnë dokumentin “Vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik për Siguri të Furnizimit” nga ana e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE). Kjo iniciativë është në kundërshtim me rolin kushtetues që ka ZRRE, në kundërshtim me ligjet vendore dhe evropiane dhe synon të legjitimojë kontratën shkatrrimtare për ndërtimin e termocentralit “Kosova e Re”.