Analizë e politikave Taksat e dedikuara në Kosovë – çka po marrim në këmbim të pagesës?

Dardan Abazi dhe Learta Holla, Burim Ejupi