Analizë e Raportit Vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) për vitin 2019