Analizë e Raportit Vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil 2016

Autorë: INDEP

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 10 Shtator 2017

Mbështetur nga: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA)