Analizë e Raportit Vjetor të Komisionit për Miniera dhe Minerale për vitin 2019