Analizë e Raportit Vjetor të Operatorit të Agjencisë së Aviacionit Civil të Kosovës (AAC)