Analizë e Rregullës për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë