Aspektet Ekonomike të Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë

Genc Krasniqi, Radmila Milivojević, Bisera Šećeragić, Prof. Dr. Predrag Bjelić