Buletini 11: ‘A kemi pasur Rimëkëmbje të Gjelbër në Kosovë?’

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) përmes publikimit periodik të buletinëve synon të informojë qytetarët e Republikës së Kosovës për masat, zbatimin dhe më të rejat e Pakos së Ringjalljes Ekonomike. Ky edicion i njëmbëdhjetë ofron informata mbi rimëkëmbjen e gjelbër në Kosovë dhe ndërlidhjen me masat e Pakos së Ringjalljes, si dhe efektin e masave të përfshira që kanë për synim rimëkëmbjen e gjelbër në Pako.

Buletini gjendet këtu.

Ky buletin mbështetet nga Balkan Trust for Democracy (BTD), një projekt i Fondit Gjerman Marshall të SHBA-ve dhe popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të BTD, Fondit Gjerman Marshall, USAID-it apo të Qeverisë Amerikane.