Debatohet Për Produktet Vendore Dhe Implementimin E MSA-Së