Dita Ndërkombëtare e Ujit: 10 rekomandimet që Kosova mund t’i implementojë për shfrytëzim më racional të këtij burimi

Me rastin e ditës ndërkombëtare të Ujit, INDEP ka publikuar 10 masat që Kosova duhet t’i ndërmarrë për ta mbrojtur këtë burim jetësor.

Programi: Zhvillim i Qëndrueshëm

Data: Mars 2018

Mbështetur nga: Rockfeller Brothers Fund