Emërimet në bordet e ndërmarrjeve publike janë të paligjshme

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Instituti GAP dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), shprehin shqetësimin e tyre për vendimet e fundit të Qeverisë. Ato thonë se emërimet politike në bordet e ndërmarrjeve publike janë jolegjitime dhe të jashtëligjshme, thotë kumtesa e dërguar nga këto institucione.