Energjia nga Burimet e Ripërtrishme në Shkallë të Vogël dhe Transformimi i Politikave si Domosdoshmëri