Falja e borxheve s’mund të bëhet pa aprovimin e Kuvendit të Kosovës