Ftesë për Ofertë – Ekspert për prodhimin e një video promovuese