Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara

Dardan Abazi, Burim Ejupi, Blerim Vela