INDEP, Dardan Abazi: Standardizimi, parakusht për tregjet evropiane