INDEP dhe IShSN organizojnë tryezën diskutuese mbi marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare në mes të Kosovës dhe Shqipërisë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të programit Bashkëpunimi Rajonal, më 29 tetor, 2014 në Tiranë së bashku me Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (IShSN) nga Tirana organizoi tryezën e parë të rrumbullakët “Sfidat dhe potenciali i marrëdhënieve ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës”.
Kjo tryezë organizohet në kuadër të projektit “Shqipëria dhe Kosova në kërkim të së ardhmes së përbashkët”, i cili mbështetet nga Friedrich Ebert Stiftung, zyrat në Prishtinë dhe Tiranë. Tryeza e radhës do të organizohet në Prishtinë në fund të vitit.

Në kuadër të diskutimeve janë adresuar rastet e vazhdueshme të ngërçeve tregtare në mes të dy vendeve siç është rasti i fundit me miellin e eksportuar nga Kosova në Shqipëri i cili është bllokuar nga autoritetet shqiptare, apo edhe rastet e më hershme, si rasti i barnave, patateve, qumështit, etj. Në këtë pikë, Learta Hollaj nga INDEP, theksoi që është e nevojshme që probleme të tilla të mos lejohen të përsëriten në të ardhmen pasi që këto pengesa po manipulohen përfundimisht nga mediat në të dy vendet, gjë që nuk i sjellë dobi as njërës dhe as tjetrës palë dhe që si përfundim shkon në dëm të bizneseve në të dy anët e kufirit.

Diskutimet dhe të gjeturat nga këto tryeza do të përmblidhen në një punim i cili do të analizoj marrëdhëniet ekonomike në mes të dy vendeve. Gjithashtu ky punim dhe do të identifikoj alternativat më të përshtatshme që do të kontribuonin në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve si dhe zhvillim më të madh të shkëmbimeve tregtare në nivel Kosovë–Shqipëri.

Në tryezë ishin prezent ish Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, z. Bashkim Rama, i ngarkuari me punë i Republikës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë z. Ramiz Lladrovci, ekspertë të lartë në fushën e ekonomisë, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.