INDEP dhe KOSID: Fondi për Efiçiencë të Energjisë të jetë prioritet i Qeverisë për sektorin e energjisë në Kosovë

Sot, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të Konsorciumit Kosovar të Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) organizoi tryezën me titull ‘Financimi i Efiçiencës së Energjisë në Kosovë – Përfitimet dhe Pengesat’, me ç ‘rast u prezantua hulumtimi mbi këtë temë. Ky punim analitik shtjellon gjendjen aktuale të sektorit të energjisë në vend dhe e vë Efiçiencën e Energjisë në krye të politikave energjetike në Kosovë.