INDEP mban punëtori me përfaqësues të shoqërisë civile rreth nxitjes së aktivizmit për identifikimin dhe adresimin e problemeve mjedisore në nivel lokal

500 0

Në kuadër të projektit ‘Qytetarë të informuar, monitorim i pavarur dhe koordinim ndër-institucional për politika mjedisore të bazuara në të dhëna në Kosovë‘, INDEP ka organizuar punëtori me përfaqësues të organizatave joqeveritare të rajonit të Gjilanit. Punëtoria kishte të bënte me nxitjen e aktivizmit për identifikimin e problemeve të ndryshme mjedisore që i preokupojnë qytetarët e këtij rajoni. Tutje, punëtoria përfshiu edhe diskutime rreth zgjidhjeve të mundshme për këto probleme mjedisore se si rreth mënyrave praktike individuale dhe kolektive mund të kontribuohet në krijimin e një mjedisi sa më të qëndrueshëm.
Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’ financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Related Post

Thirrje për praktikantë

12 Dhjetor, 2017 0
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) është institut kërkimor dhe qendër e avokimit që ofron zgjidhje strategjike për politika publike, bazuar…