INDEP mban punëtorinë me përfaqësues të shoqërisë civile mbi nxitjen e aktivizmit për identifikimin dhe adresimin e problemeve mjedisore në nivel lokal

385 0

Në kuadër të projektit ‘Qytetarë të informuar, monitorim i pavarur dhe koordinim ndër-institucional për politika mjedisore të bazuara në të dhëna në Kosovë‘, INDEP organizoi punëtori në Prishtinë me përfaqësues të shoqërisë civile me të cilët u identifikuan problem të ndryshme mjedisore në këtë komunitet. Diskutimi shkoi tutje me elaborimin e zgjidhjeve të këtyre problemeve, si dhe mënyrave specifike në nivel personal me anë të së cilave individualisht mundet të kontribuohet në krijimin e një mjedisi sa më të qëndrueshëm.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’ financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

Related Post

Monitorimi i zbatimit të ligjeve

27 Shkurt, 2018 0
Parimet e Komisionit për Zhvillim, Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal Autor: INDEP Data: 27 Shkurt 2018 Mbështetur nga: Agjencia…